અમારા રસોડાઃ

Akshaya Patra નું હૃદય અને આત્મા અમારા રસોડામાં રહે છે. દરરોજ 16 લાખ લોકો માટે ભોજન તૈયાર કરવા માટે ખાસ, યાંત્રિકીકૃત અને વધારી શકાય તેવા આંતરમાળખું જરૂરી છે.

જરૂરિયાત, સ્થળની ભૌગોલિકતા અને સુલભતાને આધારે Akshaya Patra રસોડાનું મોડલ નક્કી કરે છે. ભારતમાં 33 રસોડામાંથી 31 રસોડા કેન્દ્રીકૃત મોડલને અનુસરે છે, જ્યારે બે સ્થળો પર વિકેન્દ્રીકૃત મોડલ પર સંચાલન થાય છે.

કેન્દ્રીકૃત રસોડાની યાદી

રસોડામાં યાદી

અમદાવાદ/ગાંધીનગર બેંગલોર દક્ષિણ – વસંતપુરા
બારન બેલ્લારી
ભિલાઈ ચેન્નાઇ
ગુવાહાટી હુબલી/ધારવાડ
જયપુર મેંગલોર
મૈસુર હકીકતમાં,જિ., હૈદરાબાદ
નયાગઢ જી.,ઓરિસ્સા પુરી
વડોદરા વૃંદાવન
વિશાખાપટનમ  

 

Share this post

Note : "This site is best viewed in IE 9 and above, Firefox and Chrome"

`